Several texts in the widget can be customized by setting the new text to use in the "text" property of the configuration object.

Default values

Key Default value
comment Skriv gode leveringstips til budet her
leaveDoorstep Pakken kan legges utenfor døren
title Hvordan vil du ha varen levert?
enterPostCode Fyll ut postnummer for å velge leveringsalternativ
postCodePlaceHolder Postnummer
categoryTitle_home På døren
categoryTitle_pickupPoint Utleveringssted
categoryTitle_store Hent i butikk
from fra
today i dag
tomorrow i morgen
conjunction om
days dager
deliveryTime Leveringstid
chooseDeliveryTime Velg selv
matrixCountdownPrefix frist
free gratis
prevDays Forrige dager
nextDays Neste dager
hour time
hourPlural timer
hourShort t
minute minutt
minutePlural minutter
minuteShort min
second sekund
secondPlural sekunder
secondShort s
greenDeliveryInfo Velger du vindu med det grønne bladet lar du oss bygge mer effektive ruter